Humble loving service

Humble loving service

Bible Text: Galatians 5:13-15 | Preacher: Derek Hills | Series: Galations – The magna carta of Christian Liberty